Text
   Welcome to   

 


Text

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
442 คน
21010 คน
169793 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-28

 

กาแฟภูผาฮี้ ดีแต้ๆๆ..เจ้า

 

จุุดเริ่มต้น กาแฟภูผาฮี้..ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ  ของดีจากเมืองเหนือ..จร้า

 

ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาบริเวณพื้นที่ดอยตุง อีกทั้งยังเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน บัณฑิตหนุ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากบริษัทจำหน่ายกาแฟชั้นนำของประเทศ ที่สนับสนุนงานโครงการในพระราชดำริ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมบุกเบิกในการทำแปลงทดลองวิจัยกาแฟหากาแฟพันธุ์ดีที่เหมาะสมสำหรับปลูกในบริเวณพื้นที่ทรงงาน"โครงการพัฒนาดอยตุง"


จากจุดนี้เองทำให้ คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน ได้มีโอกาสถวายงานเรื่องกาแฟให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เมื่อครั้งพระองค์ทรงงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง ในขณะเดียวกันทางโครงการพัฒนาดอยตุงได้เปิดโอกาสให้ชาวเขาจากหมู่บ้านผาฮี้เข้าทำงานในแปลงทดลองวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ทำให้ได้ประสบการณ์และเรียนรู้การปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของชาวเขาจากหมู่บ้านผาฮี้ที่เริ่มนำกล้ากาแฟมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่หมู่บ้านผาฮี้ ประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200- 1,400 เมตร และความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดิน ทำให้ดอยผาฮี้มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวผาฮี้อย่างยั่งยืนต่อยอด

ด้วยเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่เป็นเลิศ มีเอกลักษณ์ และคุณภาพชั้นยอดระดับพรีเมี่ยม(Premium) คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน จึงทุ่มเทพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้ความสำคัญทุกรายละเอียดขั้นตอนของการผลิต ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ การคัดเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปโดยเน้นเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนจึงทำให้เมล็ดกาแฟที่ได้มีคุณภาพดี กลิ่นหอมโดดเด่น รสชาติกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของSLOW COFFEE

ความภูมิใจ

    • กรกฎาคม 2558 รางวัล SUCCESS AWARD จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

    • กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลบุคคลต้นแบบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      
     
     • มกราคม 2554 รางวัลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าดีเด่นจากงาน Coffee & Tea 2010

รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร. 084-0404158,083-0703921

เปิดอบรมแฟรน์ไซน์กาแฟ  ฟรีต้อนรับปี 2560 ธุรกิจเงินร้อยสร้างเงินล้าน

จุุดเริ่มต้น

 

ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาบริเวณพื้นที่ดอยตุง อีกทั้งยังเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน บัณฑิตหนุ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากบริษัทจำหน่ายกาแฟชั้นนำของประเทศ ที่สนับสนุนงานโครงการในพระราชดำริ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมบุกเบิกในการทำแปลงทดลองวิจัยกาแฟหากาแฟพันธุ์ดีที่เหมาะสมสำหรับปลูกในบริเวณพื้นที่ทรงงาน"โครงการพัฒนาดอยตุง"


จากจุดนี้เองทำให้ คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน ได้มีโอกาสถวายงานเรื่องกาแฟให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เมื่อครั้งพระองค์ทรงงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง ในขณะเดียวกันทางโครงการพัฒนาดอยตุงได้เปิดโอกาสให้ชาวเขาจากหมู่บ้านผาฮี้เข้าทำงานในแปลงทดลองวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ทำให้ได้ประสบการณ์และเรียนรู้การปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของชาวเขาจากหมู่บ้านผาฮี้ที่เริ่มนำกล้ากาแฟมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่หมู่บ้านผาฮี้ ประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200- 1,400 เมตร และความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดิน ทำให้ดอยผาฮี้มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวผาฮี้อย่างยั่งยืนต่อยอด

ด้วยเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่เป็นเลิศ มีเอกลักษณ์ และคุณภาพชั้นยอดระดับพรีเมี่ยม(Premium) คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน จึงทุ่มเทพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้ความสำคัญทุกรายละเอียดขั้นตอนของการผลิต ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ การคัดเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปโดยเน้นเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนจึงทำให้เมล็ดกาแฟที่ได้มีคุณภาพดี กลิ่นหอมโดดเด่น รสชาติกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของSLOW COFFEE

ความภูมิใจ

    • กรกฎาคม 2558 รางวัล SUCCESS AWARD จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

    • กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลบุคคลต้นแบบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      
     
     • มกราคม 2554 รางวัลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าดีเด่นจากงาน Coffee & Tea 2010

รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร. 084-0404158,083-0703921

เปิดอบรมแฟรน์ไซน์กาแฟ  ฟรีต้อนรับปี 2560 ธุรกิจเงินร้อยสร้างเงินล้าน

 
รหัสสินค้า - 0001
ราคา 350 บ.


 
รหัสสินค้า - 0002
ราคา 250 บ.


 
รหัสสินค้า - 0003
ราคา 220 บ.


 
รหัสสินค้า - 0004
ราคา 250 บ.


 
รหัสสินค้า - 0005
ราคา 250 บ.


 รับทำแบร์นกาแฟ... เพื่อสุขภาพ ... โทร.083-0703921 ฝน บจ.ภูผาฮี้ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/29/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเฟรนไชส์ ร้านกาแฟ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 165/126 หมู่ที่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 
ยินดีต้อนรับ ลูกค้าผู้มีอุประคุุณทุกท่าน ร้านเราให้บริการส่งสินค้าฟรี ถึงบ้านท่าน

Image result for อาหารเสริมกรีน โฮ โพพอริส

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพพอริส สารสกัดจากน้ำลายผึ้ง 7 ขวด
 ราคายกกล่อง 2,400 บาทลดเหลือ 2,100 บาท โทร. 0840404158
โปรพอลิส (โพลิส) คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้จากผิว ของรังผึ้งมีลักษณะเป็นสารเหนียวคล้ายยางไม้มีสี น้ำตาลแก่จนเกือบดำตั้งขึ้นผึ้งสร้างโพลิสโปรพอลิสโดยที่ผึ้งงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรวบรวมยางไม้หรือของเหลวที่ได้จากเนชั่คุณใบหน่ออ่อนจากเนชั่คุณตาหรือเปลือกพืชหลากหลายชนิดและนำมาผสมกับเอนไซม์เอนไซม์ของผึ้งที่หลั่งออกมา ต่อมจากเนชั่บริเวณคุณหัวและช่องท้องของผึ้ง

            ผึ้งใช้  โพลิส  พรหนังสืออพอลิสมาอุดทางเข้ารังลดขนาดรูทางเข้าออกของรังผึ้งให้มีขนาดพอดีเพื่อความสามารถสะดวกในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การดูแลและป้องกันรังผึ้งจากเนชั่ศัตรูใช้ห่อหุ้มศัตรูที่ถูกผึ้งฆ่าตายในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังเพื่อ ไม่ให้เกิดหัวเรื่อง: การเน่าเหม็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังผึ้งใช้โพลิสใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจกรรมภายในรังผึ้งเช่นอุดรอยแตกรูรั่วภายในรังเคลือบรังผึ้งให้แข็งแรงคลุมเคลือบไข่บาง ๆ
            เคลือบเซลล์คุณตัวอ่อนผึ้งเพื่อให้ปลอดจากเนชั่เชื้อโรคฉาบทาเคลือบมันในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังผึ้ง ยึดติดคอนผึ้งให้แน่นไม่คลอนแคลนพยุงส่วนต่างๆในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังผึ้งรวมถึงช่วยป้องกันหัวเรื่อง: การติดเชื้อจากเนชั่ภายนอกด้วยคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะโดยธรรมชาติจึงช่วยป้องกันไม่ให้ผึ้งติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสจึงมีการนำมาใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดมนุษย์เพื่อป้ กันหัวเรื่อง: การองติดเชื้อเช่นกัน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดในปัจจุบันอดีตนับพันปีมาแล้วที่ได้มีการนำเอาโปรพอลิสมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยธรรมชาติได้มีหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นอย่างมากมายทั่วโลกว่าได้โพลิส  โปรพอลิส  มีคุณสมบัติเป็นยาเพราะพรหนังสือหนังสืออพอลิ สมีสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้หลาย ชนิดมีผลต่อต้านโรคร้ายหลายชนิดตั้งแต่โรคหวัดจนถึงมะเร็ง โพลิสโปรพอลิสน้ำลายผึ้งมากมายไปด้วยกรดอะมิโนแร่ธาตุที่สำคัญจำเป็นต่อร่างกายวิตามินปริมาณสูงรวมถึงไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoid) อย่างน้อย 38 ชนิดและวิตามิน K โพลิสโปร พอลิสได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ว่าเป็นสารปฏิชีวนะธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นสุดยอดอาหารเสริมสารไบโอฟลาโวนอยด์ในโปรพอลิส 30 มิลลิลิตรมีคุณค่าเทียบเท่าส้ม 500 ผล
           จุดเด่นของผลิตภัณฑ์สีเขียวโอกรีนโอน้ำลายผึ้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกัดจากเนชั่โพลิสพอลิสโปร  น้ำลายผึ้ง  คุณภาพเยี่ยม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงมีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะโดยธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นมังสวิรัติ  ผ่านมาตรฐาน GMP  หนังสือนโอกรี  กรีหนังสือนโอน้ำลายผึ้งทางทหารผ่านมาตรฐานฮาลาลของคุณคนที่นับถือศาสนาอิสลามด้านทานได้ มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อรา (แบคทีเรีย) สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคลดปัญหาการเจ็บป่วยบ่อย ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางเภสัชวิทยาเคมีวิศวกรรมและนักวิจัยแล้วว่าไม่มีสารต้องห้ามใด ๆ ขนาดบรรจุกล่องละ 7 ขวดขวดละ 6 มล
ราคากล่องละ 2,650 บาท วิธีรับประทาน: ผลิตภัณฑ์หยด  สีเขียวโอ  กรีหนังสือนโอน้ำลายผึ้ง 3 หยดในน้ำอุ่น 50 มล คนให้เข้ากัน (ด้วยช้อนพลาสติกหรือเซรามิก) แล้วดื่มก่อนอาหาร 30 นาทีตอนท้องว่าง ในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดกรณีที่มีปฐมวัยด้านสุขภาพ
          เบาหวานมะเร็ง (เต้านมหรือส่วนอื่น ๆ ) โรคตับกระดูกทับเส้นนิ่วโรคผิวหนัง โรคคอพอก 
: ครั้งละ 5 หยดทานเช้า - เที่ยง - เย็น - ก่อนนอน
ความสามารถด้านดันโหิตสูงสุดสูงสุดต่ำเก๊าท์ หอบหืบริดสีดวงจมูก /
          ไซนัสริดสีดวงทวารฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อ ย ..: ครั้งละ 5 หยดทานเช้า - เย็น - นอนก่อน
อัมพฤกษ์ / อัมพาตมะเร็ง (ปากมดลูก, เนื้องอก) วัณโรค (TB) อ้วนไมเกรน (ปวดหัวอย่าง เรื้อรัง) 
: ครั้งละ 10 หยดเช้า - เย็น - ก่อนนอน
ความสามารถด้านดันโลหิดสูงสุดสูงสุดสูงโรคภูมิแพ้หลังคลอดนอนไม่หลับ  
: ครั้งละ 4 หยดเช้า - ก่อนนอน ใช้คู่กับ  R-Mix  สเปรย์นาโนช่วยให้หน้าใส ผิวสวยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำ
             คำเตือน ผลิตภัณฑ์สีเขียวโอกรีนโอโปรพอลิสน้ำลายผึ้งเป็นเพียงอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีฤทธิ์ในการรักษาใด ๆ ทั้งสิ้น หากรับการรักษาจากแพทย์อยู่โปรดอย่าหยุดรับประทานยาหรือการรักษาของแพทย์ ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีผลข้างเคียง สามารถดื่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเป็นประจำ คนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักตัวมากสามารถดื่มกรีนโอผสมน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดได้ตามต้องการ

น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืด kcm ผลิตจากภูมิปัญญาคนไทย ด้วยนวัตกรรมด้านสมุนไพร ระดับนาโนเทคโนโลยี 1ชุด 3 ขวด
ราคาขวดละ200 บาท พิเศษ 3 ขวดจ่ายเพียง500 บาท ส่งฟรีทั่วอิสาน โทร. 0840404158
น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืด ผลิตจากภูมิปัญญาคนไทย ด้วยนวัตกรรมด้านสมุนไพร ระดับนาโนเทคโนโลยี จากการคิดค้นมาเกือบสามปี มีส่วนประกอบจากสมุนไพรหลายชนิด เช่น ผักกาดน้ำ(ว่านเอ็นยืด) โคกกระออม นางแซง และอื่นๆ หากสนใจกรุณาสั่งจองล่วงหน้า เพราะสมุนไพรบางตัวมีตามฤดูกาลเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาไปนวด ไม่ต้องผ่า ฯ
น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืดผลิตด้วยวัตถุดิบ จากสมุนไพรแท้ๆ 100%
น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืด ต้นเอ็นยืด และสมุนไพร อื่นๆอีก 20กว่าชนิด
*ด้วยหญ้าเอ็นยืด หรือผักกาดน้ำ วัชพืชที่มีสรรพคุณมากมาย น้ำมันนวดเอ็นยืด
*แค่ทาๆถูๆ ‼️ ไม่กี่นาที คุณก็จะหายจากอาการเคล็ดขัดยอก ปวดบวม จากการอักเสบ ปวดๆตึงๆติดๆขัดๆ ล๊อคมือล๊อคเท้า ชามือ ชาเท้า กลับมาเป็นปกติสุขเช่นเคยง่ายๆwww.dsawan.com

                Copyright (c) 2006 by Your Name