Text
   Welcome to   

 


Text

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
439 คน
21007 คน
169790 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-28

 

กาแฟภูผาฮี้ ดีแต้ๆๆ..เจ้า

        
หลักการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง
                              กลยุทธ์ในการสร้างทีม
·        ทำความรู้จักกับผู้ร่วมทีม
·        กำหนดจุดมุ่งหมายของทีม
·        ทำบทบาทของแต่ละคนให้กระจ่าง
·        สร้างบรรทัดฐานขององค์กรขึ้นมา
·        ตั้งแผนขึ้นมาแต่ละงาน
·        สนับสนุนให้มีการถามคำถาม
·        แจกจ่ายความดีความชอบ
·        เน้นการมีส่วนร่วม
·        เฉลิมฉลองความสำเร็จ
·        ประเมินความมีประสิทธิภาพของทีม
 
                      ลักษณะเด่นของทีมและสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
1.       มีจุดมุ่งหมายที่แจ่มชัด
2.       มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง
3.       การมีส่วนร่วมที่ดี
4.       มีการรับฟังที่ดี
5.       มีการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างผู้มีวัฒนธรรม
6.       เคารพในประชามติ
7.       มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และมีลักษณะ ๒ ทาง
8.       มีบทบาทหน้าที่และการกระจายงานที่ชัดเจน
9.       มีความสัมพันธ์กับภายนอกที่ดี
10.   สมาชิกในทีมมีความหลากหลาย
11.   สามารถประเมินตนเองได้
 
                                สัญญาณอันตรายของทีม
 
1.       ไม่อาจชี้แจงหรือตกลงกันได้อย่างง่ายดายว่าภารกิจของทีมคืออะไรกันแน่
2.       การประชุมเป็นไปอย่างเป็นทางการ(ไม่เป็นกันเอง)น่าอึดอัดและตึงเครียด
3.       มีการร่วมไม้ร่วมมืออย่างกว้างขวาง แต่ผลงานที่ได้กลับน้อย
4.       มีการพูดมากมาย แต่ไม่มีผลในทางสื่อสารหรือสื่อความ (พูดมากแต่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง)
5.       สมาชิกของทีมจับกลุ่มซุบซิบหรือโวยวายแสดงความไม่เห็นด้วยหลังการประชุม
6.       ผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเสียเอง
7.       สมาชิกรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในบทบาทตนเอง หรือในงานที่ได้รับมอบหมาย
8.       คนภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของทีมไม่ให้ความร่วมมือ
9.       ทีมไม่ได้ประเมินความก้าวหน้า
                                   อิทธิพล ๗ ประการ
                   เพื่อการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
 
ในการทำงานเป็นทีมนั้น คนเป็นผู้นำมักจะต้องพยามยามในการมีอิทธิพลต่อคนในทีม การจะใช้อิทธิพลแบบไหนให้สอดคล้องและได้ผล เราจะต้องเข้าใจผู้อื่นก่อนว่าเขาเป็นคนเช่นไรเหมาะสมกับอิทธิพลแบบไหน
๑.จูงใจด้วยการใช้เหตุผล
วิธีจะใช้ผลก็แต่เฉพาะที่ชอบใช้เหตุผลเช่นเดียวกัน แต่สำหรับคนบางประเภทวิธีนี้ใช้ไม่ได้
๑๒.จูงใจด้วยผลประโยชน์
วิธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่ทำทุกอย่างเพียงเพื่อเงินและผลประโยชน์
๓.จูงใจด้วยการหักล้างความคิด
วิธีนี้ใช้กับคนที่ชอบเพ้อฝัน มองโลกในแง่ดีแบบอ่อนหัด เจ้าโปรเจ็ก ชอบละเลงขนมเบื้องด้วยปาก บ้าบิ่น
๔.จูงใจด้วยการใช้ความสัมพันธ์ที่ดี
วิธีนี้ยึดหลักว่า คนเราถ้าไว้วางใจกัน เชื่อถือกัน เป็นพวกเดียวกันแล้ว ว่าอะไรก็ว่าด้วยกันได้ง่าย
๕.จูงใจด้วยวิญญาณนักขาย
วิธีนี้คล้ายวิธีที่ ๔ แต่เข้มข้นกว่า หวังผลมากกว่า แต่ก็ยากกว่า และต้องมืออาชีพจริง ๆ
๖.จูงใจด้วยการกระตุ้นอารมณ์
วิธีนี้เน้นด้วยการปลุกระดม เน้นอารมณ์มากกว่าเหตุผล มักใช้ได้ผลกับคนที่ต้องการในความสำเร็จ
๗.จูงใจด้วยวิธีที่ดีที่สุด
ต้องวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังด้วยการฟัง การสังเกตว่าเขาเป็นคนกลุ่มใด แล้วเลือกใช้อิทธิพลแบบหนึ่งแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเขาหรือใช้แบบผสมผสาน แต่จะเน้นหนักแบบใดเป็นพิเศษก็แล้วแต่ความเหมาะสม ที่สำคัญต้องเน้นการเอาใจใส่ด้วยการฟัง ด้วยการศึกษาความต้องการที่ซ่อนเร้นของเขาให้ได้
                              กลยุทธ์ในการสร้างทีม
·        ทำความรู้จักกับผู้ร่วมทีม
·        กำหนดจุดมุ่งหมายของทีม
·        ทำบทบาทของแต่ละคนให้กระจ่าง
·        สร้างบรรทัดฐานขององค์กรขึ้นมา
·        ตั้งแผนขึ้นมาแต่ละงาน
·        สนับสนุนให้มีการถามคำถาม
·        แจกจ่ายความดีความชอบ
·        เน้นการมีส่วนร่วม
·        เฉลิมฉลองความสำเร็จ
·        ประเมินความมีประสิทธิภาพของทีม
 
                      ลักษณะเด่นของทีมและสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
1.       มีจุดมุ่งหมายที่แจ่มชัด
2.       มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง
3.       การมีส่วนร่วมที่ดี
4.       มีการรับฟังที่ดี
5.       มีการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างผู้มีวัฒนธรรม
6.       เคารพในประชามติ
7.       มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และมีลักษณะ ๒ ทาง
8.       มีบทบาทหน้าที่และการกระจายงานที่ชัดเจน
9.       มีความสัมพันธ์กับภายนอกที่ดี
10.   สมาชิกในทีมมีความหลากหลาย
11.   สามารถประเมินตนเองได้
 
                                สัญญาณอันตรายของทีม
 
1.       ไม่อาจชี้แจงหรือตกลงกันได้อย่างง่ายดายว่าภารกิจของทีมคืออะไรกันแน่
2.       การประชุมเป็นไปอย่างเป็นทางการ(ไม่เป็นกันเอง)น่าอึดอัดและตึงเครียด
3.       มีการร่วมไม้ร่วมมืออย่างกว้างขวาง แต่ผลงานที่ได้กลับน้อย
4.       มีการพูดมากมาย แต่ไม่มีผลในทางสื่อสารหรือสื่อความ (พูดมากแต่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง)
5.       สมาชิกของทีมจับกลุ่มซุบซิบหรือโวยวายแสดงความไม่เห็นด้วยหลังการประชุม
6.       ผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเสียเอง
7.       สมาชิกรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในบทบาทตนเอง หรือในงานที่ได้รับมอบหมาย
8.       คนภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของทีมไม่ให้ความร่วมมือ
9.       ทีมไม่ได้ประเมินความก้าวหน้า
                                   อิทธิพล ๗ ประการ
                   เพื่อการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
 
ในการทำงานเป็นทีมนั้น คนเป็นผู้นำมักจะต้องพยามยามในการมีอิทธิพลต่อคนในทีม การจะใช้อิทธิพลแบบไหนให้สอดคล้องและได้ผล เราจะต้องเข้าใจผู้อื่นก่อนว่าเขาเป็นคนเช่นไรเหมาะสมกับอิทธิพลแบบไหน
๑.จูงใจด้วยการใช้เหตุผล
วิธีจะใช้ผลก็แต่เฉพาะที่ชอบใช้เหตุผลเช่นเดียวกัน แต่สำหรับคนบางประเภทวิธีนี้ใช้ไม่ได้
๑๒.จูงใจด้วยผลประโยชน์
วิธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่ทำทุกอย่างเพียงเพื่อเงินและผลประโยชน์
๓.จูงใจด้วยการหักล้างความคิด
วิธีนี้ใช้กับคนที่ชอบเพ้อฝัน มองโลกในแง่ดีแบบอ่อนหัด เจ้าโปรเจ็ก ชอบละเลงขนมเบื้องด้วยปาก บ้าบิ่น
๔.จูงใจด้วยการใช้ความสัมพันธ์ที่ดี
วิธีนี้ยึดหลักว่า คนเราถ้าไว้วางใจกัน เชื่อถือกัน เป็นพวกเดียวกันแล้ว ว่าอะไรก็ว่าด้วยกันได้ง่าย
๕.จูงใจด้วยวิญญาณนักขาย
วิธีนี้คล้ายวิธีที่ ๔ แต่เข้มข้นกว่า หวังผลมากกว่า แต่ก็ยากกว่า และต้องมืออาชีพจริง ๆ
๖.จูงใจด้วยการกระตุ้นอารมณ์
วิธีนี้เน้นด้วยการปลุกระดม เน้นอารมณ์มากกว่าเหตุผล มักใช้ได้ผลกับคนที่ต้องการในความสำเร็จ
๗.จูงใจด้วยวิธีที่ดีที่สุด
ต้องวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังด้วยการฟัง การสังเกตว่าเขาเป็นคนกลุ่มใด แล้วเลือกใช้อิทธิพลแบบหนึ่งแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเขาหรือใช้แบบผสมผสาน แต่จะเน้นหนักแบบใดเป็นพิเศษก็แล้วแต่ความเหมาะสม ที่สำคัญต้องเน้นการเอาใจใส่ด้วยการฟัง ด้วยการศึกษาความต้องการที่ซ่อนเร้นของเขาให้ได้
 

สนใจเป็นตัวแทน  โทร. 084-0404158, 083-0703921 Email:dumchm@gmail.com

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ยินดีต้อนรับ ลูกค้าผู้มีอุประคุุณทุกท่าน ร้านเราให้บริการส่งสินค้าฟรี ถึงบ้านท่าน

Image result for อาหารเสริมกรีน โฮ โพพอริส

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพพอริส สารสกัดจากน้ำลายผึ้ง 7 ขวด
 ราคายกกล่อง 2,400 บาทลดเหลือ 2,100 บาท โทร. 0840404158
โปรพอลิส (โพลิส) คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้จากผิว ของรังผึ้งมีลักษณะเป็นสารเหนียวคล้ายยางไม้มีสี น้ำตาลแก่จนเกือบดำตั้งขึ้นผึ้งสร้างโพลิสโปรพอลิสโดยที่ผึ้งงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรวบรวมยางไม้หรือของเหลวที่ได้จากเนชั่คุณใบหน่ออ่อนจากเนชั่คุณตาหรือเปลือกพืชหลากหลายชนิดและนำมาผสมกับเอนไซม์เอนไซม์ของผึ้งที่หลั่งออกมา ต่อมจากเนชั่บริเวณคุณหัวและช่องท้องของผึ้ง

            ผึ้งใช้  โพลิส  พรหนังสืออพอลิสมาอุดทางเข้ารังลดขนาดรูทางเข้าออกของรังผึ้งให้มีขนาดพอดีเพื่อความสามารถสะดวกในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การดูแลและป้องกันรังผึ้งจากเนชั่ศัตรูใช้ห่อหุ้มศัตรูที่ถูกผึ้งฆ่าตายในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังเพื่อ ไม่ให้เกิดหัวเรื่อง: การเน่าเหม็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังผึ้งใช้โพลิสใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจกรรมภายในรังผึ้งเช่นอุดรอยแตกรูรั่วภายในรังเคลือบรังผึ้งให้แข็งแรงคลุมเคลือบไข่บาง ๆ
            เคลือบเซลล์คุณตัวอ่อนผึ้งเพื่อให้ปลอดจากเนชั่เชื้อโรคฉาบทาเคลือบมันในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังผึ้ง ยึดติดคอนผึ้งให้แน่นไม่คลอนแคลนพยุงส่วนต่างๆในห้างหุ้นส่วนจำกัดรังผึ้งรวมถึงช่วยป้องกันหัวเรื่อง: การติดเชื้อจากเนชั่ภายนอกด้วยคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะโดยธรรมชาติจึงช่วยป้องกันไม่ให้ผึ้งติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสจึงมีการนำมาใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดมนุษย์เพื่อป้ กันหัวเรื่อง: การองติดเชื้อเช่นกัน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดในปัจจุบันอดีตนับพันปีมาแล้วที่ได้มีการนำเอาโปรพอลิสมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยธรรมชาติได้มีหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นอย่างมากมายทั่วโลกว่าได้โพลิส  โปรพอลิส  มีคุณสมบัติเป็นยาเพราะพรหนังสือหนังสืออพอลิ สมีสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้หลาย ชนิดมีผลต่อต้านโรคร้ายหลายชนิดตั้งแต่โรคหวัดจนถึงมะเร็ง โพลิสโปรพอลิสน้ำลายผึ้งมากมายไปด้วยกรดอะมิโนแร่ธาตุที่สำคัญจำเป็นต่อร่างกายวิตามินปริมาณสูงรวมถึงไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoid) อย่างน้อย 38 ชนิดและวิตามิน K โพลิสโปร พอลิสได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ว่าเป็นสารปฏิชีวนะธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นสุดยอดอาหารเสริมสารไบโอฟลาโวนอยด์ในโปรพอลิส 30 มิลลิลิตรมีคุณค่าเทียบเท่าส้ม 500 ผล
           จุดเด่นของผลิตภัณฑ์สีเขียวโอกรีนโอน้ำลายผึ้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกัดจากเนชั่โพลิสพอลิสโปร  น้ำลายผึ้ง  คุณภาพเยี่ยม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงมีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะโดยธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นมังสวิรัติ  ผ่านมาตรฐาน GMP  หนังสือนโอกรี  กรีหนังสือนโอน้ำลายผึ้งทางทหารผ่านมาตรฐานฮาลาลของคุณคนที่นับถือศาสนาอิสลามด้านทานได้ มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อรา (แบคทีเรีย) สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคลดปัญหาการเจ็บป่วยบ่อย ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางเภสัชวิทยาเคมีวิศวกรรมและนักวิจัยแล้วว่าไม่มีสารต้องห้ามใด ๆ ขนาดบรรจุกล่องละ 7 ขวดขวดละ 6 มล
ราคากล่องละ 2,650 บาท วิธีรับประทาน: ผลิตภัณฑ์หยด  สีเขียวโอ  กรีหนังสือนโอน้ำลายผึ้ง 3 หยดในน้ำอุ่น 50 มล คนให้เข้ากัน (ด้วยช้อนพลาสติกหรือเซรามิก) แล้วดื่มก่อนอาหาร 30 นาทีตอนท้องว่าง ในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดกรณีที่มีปฐมวัยด้านสุขภาพ
          เบาหวานมะเร็ง (เต้านมหรือส่วนอื่น ๆ ) โรคตับกระดูกทับเส้นนิ่วโรคผิวหนัง โรคคอพอก 
: ครั้งละ 5 หยดทานเช้า - เที่ยง - เย็น - ก่อนนอน
ความสามารถด้านดันโหิตสูงสุดสูงสุดต่ำเก๊าท์ หอบหืบริดสีดวงจมูก /
          ไซนัสริดสีดวงทวารฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อ ย ..: ครั้งละ 5 หยดทานเช้า - เย็น - นอนก่อน
อัมพฤกษ์ / อัมพาตมะเร็ง (ปากมดลูก, เนื้องอก) วัณโรค (TB) อ้วนไมเกรน (ปวดหัวอย่าง เรื้อรัง) 
: ครั้งละ 10 หยดเช้า - เย็น - ก่อนนอน
ความสามารถด้านดันโลหิดสูงสุดสูงสุดสูงโรคภูมิแพ้หลังคลอดนอนไม่หลับ  
: ครั้งละ 4 หยดเช้า - ก่อนนอน ใช้คู่กับ  R-Mix  สเปรย์นาโนช่วยให้หน้าใส ผิวสวยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำ
             คำเตือน ผลิตภัณฑ์สีเขียวโอกรีนโอโปรพอลิสน้ำลายผึ้งเป็นเพียงอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีฤทธิ์ในการรักษาใด ๆ ทั้งสิ้น หากรับการรักษาจากแพทย์อยู่โปรดอย่าหยุดรับประทานยาหรือการรักษาของแพทย์ ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีผลข้างเคียง สามารถดื่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเป็นประจำ คนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักตัวมากสามารถดื่มกรีนโอผสมน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดได้ตามต้องการ

น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืด kcm ผลิตจากภูมิปัญญาคนไทย ด้วยนวัตกรรมด้านสมุนไพร ระดับนาโนเทคโนโลยี 1ชุด 3 ขวด
ราคาขวดละ200 บาท พิเศษ 3 ขวดจ่ายเพียง500 บาท ส่งฟรีทั่วอิสาน โทร. 0840404158
น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืด ผลิตจากภูมิปัญญาคนไทย ด้วยนวัตกรรมด้านสมุนไพร ระดับนาโนเทคโนโลยี จากการคิดค้นมาเกือบสามปี มีส่วนประกอบจากสมุนไพรหลายชนิด เช่น ผักกาดน้ำ(ว่านเอ็นยืด) โคกกระออม นางแซง และอื่นๆ หากสนใจกรุณาสั่งจองล่วงหน้า เพราะสมุนไพรบางตัวมีตามฤดูกาลเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาไปนวด ไม่ต้องผ่า ฯ
น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืดผลิตด้วยวัตถุดิบ จากสมุนไพรแท้ๆ 100%
น้ำมันนวดเอ็นยืด สมุนไพรเอ็นยืด ต้นเอ็นยืด และสมุนไพร อื่นๆอีก 20กว่าชนิด
*ด้วยหญ้าเอ็นยืด หรือผักกาดน้ำ วัชพืชที่มีสรรพคุณมากมาย น้ำมันนวดเอ็นยืด
*แค่ทาๆถูๆ ‼️ ไม่กี่นาที คุณก็จะหายจากอาการเคล็ดขัดยอก ปวดบวม จากการอักเสบ ปวดๆตึงๆติดๆขัดๆ ล๊อคมือล๊อคเท้า ชามือ ชาเท้า กลับมาเป็นปกติสุขเช่นเคยง่ายๆwww.dsawan.com

                Copyright (c) 2006 by Your Name